pro ukázky klikni zde Co se týče létání - není proč se bát!

Technikou tiffany vitráží lze vytvářet nepřebernou škálu objektů, kde omezením mohou být snad pouze vlastnosti materiálu a hranice používané technologie.

Fantazie otevřená inspiraci a trpělivé ruce mohou dát zrodit ledasčemu
od šperků všeho druhu přes prostorové objekty, jakými jsou například šperkovnice, zdobné zrcadlo nebo víly a andělé, až po rozměrná vitrážová okna.

Tak lze osobním amuletem obdarovat blízkého člověka nebo si splnit dávný sen
a zahradní altánek prozářit duhovými barvami pomocí vitrážových oken a proměnit
ho tak v osobní chrám. Z rozbitého zrcadla lze navzdory všem pověrám vytvořit harmonizující prvek interiéru (osobní zkušenost). Zkrátka fantazii se meze nekladou.

Se ženou jsme před časem začali obdarovávat nově narozené mini-človíčky svých přátel vitrážovými motýly, určenými k zavěšení do paprsků slunce. Nejenže vysílají
po místnosti spřátelená barevná světélka, ale navíc i tiše dohlížejí z prostoru blízko
okna dětského pokoje, aby se i těm mrňouskům správně vybarvila křídla. Lehounce vznášející se v závanech proudícího vzduchu jim také vlastním příkladem ukazují,
že co se týče létání − není čeho se bát!

Podle nezávislého průzkumu agentury „Zázraky světa zvířat“ − létání doporučuje
99 motýlů ze 100. Z nich pak 95 rozhodně souhlasí s tvrzením, že „létání se není proč bát“. Zbývající 4 museli být vyřazeni z průzkumu, neboť se stále jen smáli. Většina odborníků na motýlí letání se domnívá, že příčinou tohoto euforického stavu byl dlouhý nepřetržitý pobyt ve vzduchu. Zlí jazykové však tvrdí, že to bylo způsobeno blíže nespecifikovanou květinou, resp. intenzitou jejího pylu. A propos, z toho jednoho, jenž nedoporučoval létání, se vyklubala maskovaná housenka, která nikdy neletěla a nakonec prý prohlásila, že si vlastně létání ani neumí představit...
No považte!

 

Ukázky vybraných prací naleznete v záložce menu „fotogalerie“.