Lampáři dříve... Lampáři - dříve strážci luceren

První plynové lampy veřejného osvětlení byly plamenné − opatřeny byly jednoduchým motýlovým hořákem a zapalovaly se pomocí hořícího knotu na tyči. Plamenné lampy se používaly až do konce 19. století, kdy započala výměna
původních hořáků všech pražských plynových lamp za hořáky používající Auerovy žárové punčošky.

Tyto lampy byly opatřeny stálým zapalovacím plamínkem,
od kterého se po otevření přívodu plynu do hlavního hořáku lampa rozsvěcovala. Přívod plynu do hlavního hořáku byl opatřen drátěným okem,
za které lampář pomocí dlouhé tyče s háčkem zatáhl a otevřel přívod plynu.

Za počátek plynového osvětlení je považován poslední den roku 1813, kdy se na  Westminsterském mostě v Londýně rozžaly první plynové lampy.

V Praze se začal používat svítiplyn k veřejnému osvětlení od poloviny září 1847 se zprovozněním Karlínské plynárny. Plynové světlo se používalo i v pražských parcích, zahradách, na nábřežích a ostrovech.

V Čechách a na Moravě se nejdéle plynové světlo udrželo ve starých částech Prahy. Ještě v roce 1940 osvětlovalo pražské ulice a náměstí více než 9 tisíc plynových svítilen, nejvíce v pražské historii. Jako poslední byly převedeny ze svítiplynu na elektřinu koncem dubna roku 1985 osmiramenné stožáry na Hradčanském náměstí
a v Loretánské ulici.

Nostalgické plynové osvětlení se vrátilo do hlavního města v roce 2002, kdy nechal magistrát přestavět na zemní plyn prvních devět lamp v Michalské ulici. V Praze je nyní asi 500 luceren, a to například v Karlově ulici, na Ovocném trhu, v Mostecké ulici nebo na Malostranském náměstí. Ke kompletnímu osvětlení historické Královské cesty bude zbývat instalovat osvětlení ještě na Karlův most a do Nerudovy ulice.

Tyto informace jsem čerpal ze stránek, kde najdete o plynových lampách a lampářích mnohem více: www.plynovelampy.cz